Bullcup

Regler for Norsk Bullmastiff Cup

1. Norsk Bullmastiff Cup gjelder for rasen Bullmastiff. Cupen følger kalenderåret og gjelder kun offisielle utstillinger i Norge, arrangert av NKK eller samarbeidende klubber.

2. Deltakende hunders eiere må være medlem av Norsk Bullmastiff Klubb. BIR/BIM vinnere får sine hedersbevisninger utdelt på klubbens  generalforsamling.

3. Poeng i konkurransen beregnes etter følgende modell:

BIR              15
BIM              13
2 BHK/BTK   11
3 BHK/BTK   10
4 BHK/BTK     9
CERT/CK        5

I tillegg skal BIG og BIS-plasseringer på NKK utstillinger gi poeng.
Det gis:
1 Poeng for BIG4
2 Poeng for BIG3
3 Poeng for BIG2
5 Poeng for BIG1
Det gis i tillegg:
2 Poeng for BIS4
4 Poeng for BIS3
6 Poeng for BIS2
10 Poeng for BIS1

Hunden kan delta på ubegrenset antall utstillinger, men kun de seks (6) beste teller i konkurransen. Det gis ett (1) poeng pr. utkonkurrerte hund. For BIR- hunden vil dette si alle hunder. For BIM- hunden vil dette si kun hunder av samme kjønn som BIM-hunden. Uplasserte hunder med CK gis 1 poeng per utkonkurrerte hund uten CK av samme kjønn.

4. Minimumskravet for å få poeng er CK kvalitet. Det gis ikke ekstra poeng for cacib, gruppe eller BIS plasseringer.
 
5. Klubbens styre, eller medlem utnevnt av styret, har ansvaret for mestvinnerlisten. Denne skal forløpende oppdateres, og minimum en gang per måned kunngjøres på klubbens hjemmeside. Listen skal i tillegg kunngjøres i hvert nummer av Bullshot.  Registreringen gjøres på basis av NKK DogWeb.

*

Vinnere av Bullcup

2021
BIR: Bromlebakken’s Dressed For Success
BIM: Bullehauens Falling Feather


2019
BIR: Optimus Living Proof
BIM: Bromlebakken’s Dressed For Success


2018
BIR: Optimus Living Proof
BIM: Rambull’s Quarterflash


2017
BIR: Rambull’s Quarterflash
BIM: Princess-Bull Nora


2016
BIR: Rambull’s Quarterflash
BIM: Charmie Del Paese


2015
BIR: Rambull’s Quarterflash
BIM: Old Manila’s Bombay Sapphire


2014
BIR: Game Keeper’s Reprint In Fawn Ink
BIM: Old Manila’s Bombay Sapphire


2013
BIR: Game Keeper’s Reprint In Fawn Ink
BIM: Old Manila’s Little Mill


2012
BIR: Game Keeper’s Reprint In Fawn Ink
BIM: Old Manila’s Little Mill


2011
BIR: Game Keeper’s Reprint In Fawn Ink
BIM: Bullbugbear’s Poppeli


2010
BIR: Old Manila’s Echo Springs
BIM: Old Manila’s Truman

2009
BIR: Game Keeper’s Jackpot
BIM: Old Manila’s Little Mill


2008
BIR: Game Keeper’s Jackpot
BIM: Bullbugbear’s Peeveli


2007
BIR: Rambull’s Lily Of The Valley
BIM: Amoroso Maya’s Aristoteles


2006
BIR: Green Dragon Nick
BIM: Boston Lady’s Susie Q


2005
BIR: Sister of Mercy
BIM: Green Dragon Nick


2004
BIR: Mister Lonesome av Showmann
BIM: CH Bullebo’s Good Grief

2003
BIR: Bullebo’s Good Grief
BIM: Tartuffe Masterclass

2002
BIR: Game Keeper’s Big Bang
BIM: Bullebo’s Good Grief

2001
BIR: Game Keeper’s Big Bang
BIM: Ragnirøysing

2000
BIR: Bowmore Legend
BIM: Bullebo’s Dixieland Dirty Dixson

1999
BIR: Downland’s Fourth Of July
BIM:

1998
BIR: Bullebo’s Baggio The Baric Bushman
BIM: Golden Saxifrage

1997
BIR: Golden Saxifrage
BIM: Rambull’s Bacon Street

1996
BIR: Golden Saxifrage
BIM: Rambull’s Bacon Street

1995
BIR: Bar-B’s Bloody Boy
BIM: Bullebo’s One And Only Abbie

1994
BIR: Bullebo’s Flopsy Of Tartuffe
BIM: Bar-B’s Cordon Negro

1993
BIR: Bullebo’s Flopsy Of Tartuffe

1992
BIR: Bullebo’s Flopsy Of Tartuffe

1991
BIR: Rocko

1990
BIR: Bar-B’s Cordon Rouge

1989
BIR: Bar-B’s Cordon Rouge

1988
BIR: Buller