Avl/oppdrett

Oppdrettere i NBK:

Av Showmann v/Tommy Stenberg
Høieveien 178, 1880 Eidsberg
Tlf.: 976 64 939
showmannkennel@outlook.com

Bromlebakken v/Therese & Ronny Graawe
Florvågbakken 72, 5305 Florvåg
Tlf.: 994 35 135
ronny@malerfirma-rgraawe.no

Bullehauen v/Annette & Einar Martinsen
Veitvetsvingen 9b, 0595 Oslo
Tlf.: 948 97 815
ann-hmar@online.no

Bullstrand v/Hanne H. Nielsen
Breidablikkveien 55, 3277 Steinsholt
Tlf.: 952 30 405
hannenielsen@bullstrand.com
www.bullstrand.com

Old Manila v/Hilde Kjeldby & Glenn Hall
Snurråsen 94, 3748 Siljan
Tlf.: 996 19 835
hilde@oldmanila.no
www.oldmanila.no

Rambull v/Mary Heli
Skjenalddalsvegen 138, 7310 Gjølme
Tlf.: 908 53 792
mary@rambull.org
www.rambull.org

Wrinklechops v/Bente T. Brandseth
Skippergata 85
4614 Kristiansand
Tlf.: 928 25 223
b3nt3therese@gmail.com
&
Mette Svendsen
Birkenes, 4550 Farsund
Tlf.: 38 39 76 61
mette@svendsen.as

*

Klubbens oppdrettere skal følge NKKs “Etiske grunnregler for avl og oppdrett”. Link til NKK.

RAS (Rasespesifikk AvlsStrategi). Link til NKK.

Aortastenose skjema – LINK

Innmelding av kull – LINK

*

NBKs retninglinjer for avl

Retningslinjene blir revidert etter behov og ønsker på årsmøtene til NBK.
Kull som ikke oppfyller retningslinjene blir ikke formidlet av klubben.
Revidert sist 23.03.2013

1. Generelt
Alle hunder som brukes i avl skal være psykisk og fysisk sunne og ha et temperament som er typisk for rasen, dvs. ikke redde eller aggressive.
De skal være sosiale.

2. Premiering
Avlsdyrene bør være stilt ut og ha oppnådd minimum ”Very Good”.

3. Immunforsvar
Hunder med generelt nedsatt immunforsvar skal ikke brukes i avl. Hunder
med kroniske hudproblemer skal ikke brukes i avl. Hunder med kronisk allergi skal ikke brukes i avl. Hunder som går på medisiner for overnevnte lidelser skal ikke brukes i avl.

4. Albueleddsartrose (AA)
Avlsdyrene skal være offisielt avlest før parring. dersom hunder med AA
svak-middels grad brukes i avl bør det andre foreldredyret være fri for
AA. Hunder med sterk grad AA skal ikke brukes i avl.

5. Hofteleddsdysplasi (HD)
Avlsdyrene skal være offisielt avlest før parring. dersom hunder med HD
svak-middels grad brukes i avl bør det andre foreldredyret være fri for
Hd. Hunder med sterk grad HD skal ikke brukes i avl.

6. Ataxi
Hunder som påviselig har gitt ataxi til sine avkom skal utesluttes fra all avl.
alle avkom hvor begge foreldredyrene beviselig er bærere av ataxi skal
utesluttes fra all avl. alle kullsøsken til bærere av ataxi skal utesluttes fra
avl.

7. Øyelidelser
Hunder med medfødte øyelidelser inkludert entropion og ektropion skal
ikke brukes i avl. Dette gjelder også de som har hatt kirurgiske inngrep
pga medfødt øyelidelse.

8. Hjertelidelser
avlsdyr skal ha attest fra hjerteundersøkelse mht aortastenose og være
fri for suselyd. Undersøkelsen skal gjøres ved 12-18 mnd alder.

9. Andre lidelser å ta hensyn til:
• Osteochondrose
• Epilepsi
• Korsbåndskade
• Kreft
• Nyrelidelser

Øvrige begrensninger
• Hannhund: Totalt antall avkom bør ikke overskride 5 % av antall nyregistrerte Bullmastiffer i Norge i løpet av de siste 5 år.
• Tispe skal ha fylt 2 år før fødsel
(parring tidligst ved 22 mnd. alder).
• Tispe skal ikke ha mer enn 3 kull eller ca 30 valper.
• Tispen skal ikke få valper etter fylte 7 år.
• En tispe som har hatt to keisersnitt skal ikke brukes mer i avl.

Annet
For øvrig skal NKKs ”etiske retningslinjer for avl og oppdrett” ligge til
grunn for all avl. Avlsdyreierne har gjensidig opplysningsplikt overfor hverandre, valpekjøpere og NBK med hensyn til helse og gemytt.

Dispensasjon
Det søkes om eventuell dispensasjon fra retningslinjer til Helsekomiteen.
Helsekomiteen innstiller og styret har den endelige avgjørende myndighet.

*