Info/dokumenter

Helse / Sunnhet

Familial cerebellar ataxia with hydrocephalus in Bullmastiffs (2022) – LINK

Familiær cerebellær ataksi med hydrocephalus på Bullmastiff (1990) – LINK

Helseundersøkelse på Bullmastiff 2010 – LINK

Bullmastiff type / Sunnhet – overtyping – LINK

Australian Bullmastiff breed Health Survey – LINK

BSI (Breed Specific Instructions) – LINK

BOAS – Link

*

Helsekomite
*

Statutter for helsekomiteens arbeid

Oppnevnelse og organisering. Styret oppnevner helsekomite. Helsekomiteen består av en leder, samt 4 medlemmer.

Komiteens formål. Formålet er å bidra til å lede avlen av Bullmastiff i en slik retning at flest mulig av rasens representanter i kommende generasjon er:

  • psykisk og fysisk sunne
  • i størst mulig grad fri for arvelige defekter
  • Helsekomiteen er kun et rådgivende organ. Ansvaret for avlen hviler på oppdretter og hannhundeier.

Helsekomiteen skal

  • Til enhver tid følge de retningslinjer som pålegges av styret
  • Være ansvarlig for en egen spalte i klubbens tidsskrift (informasjon om importer, eksporter, parringer, fødte kull, HD og AA avlesninger).
  • Ved søknader om dispensasjon fra gjeldende retningslinjer for avl, innstille og oversende søknad til styret for endelig behandling.
  • Bistå tispeeiere med informasjon om tilgjengelige/passende hannhunder.

    *